Роботизираната радиохирургическа система кибернож предлага неинвазивно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори и в редица случаи се явява алтернатива на хирургическото лечение. Киберножът се използва за лечение на тумори на почти всяко място, включително тумори на органи като простатата, белите дробове, мозъка, гръбначния мозък, костите, черния дроб, панкреаса и бъбреците. Този метод на лечение се основава на облъчването на тумора с високи дози радиация, което дава нова надежда за пациентите в целия свят.

Основни съставни системи на киберножа:

  • генераторът на йонизиращи лъчения (компактен линеен ускорител на електрони)
  • роботизиран манипулатор – “ръката” на робота
  • процедурен стол
  • система за следене на дишането
  • рентгеновдетектори, вградени впода

Системата кибернож се състои от генератор на йонизиращо лъчение (линеен ускорител на електрони), монтиран върху роботизирана ръка. Гъвкавостта на “ръката” на робота позволява на системата да насочва радиационното излъчване върху тумора от различни страни, без значение в кой орган се намира туморното образувание – мозъка, орофаринкса, назофаринкса, гръбначния стълб, белите дробове, простатата, черния дроб, панкреаса.

Киберножът използва сложен съвременен софтуер и усъвършенствана система за възпроизвеждане на изображения, които могат да проследяват движението на тумора в тялото на пациента. Това помага да се съсредоточи радиацията върху раковото образувание с висока степен на точност.

Поради своята изключителна способност за проследяване на движението на тумора по време на лечението, киберножът позволява терапия на пациенти без използването на твърди фиксиращи конструкции. Освен това не е необходимо да се ограничи дишането на пациента по време на лечението, за да се сведе до минимум преместването на тумора.

При кибернож системата пълният курс на лечение трае от един до шест дни, докато по време на нормална лъчетерапия той може да продължи със седмици. Въпреки че самото наименование на системата може да предизвика асоциации, свързани с оперативна намеса и използване на скалпел, в действителност лечението с помощта на системата кибернож не предполага хирургическа резекция.

Кибернож е първата и единствена в света роботизирана радиохирургическа система, разработена за лечение на тумори на всякакви места в тялото посредством неинвазивни методи. Тази система предлага опция за безболезнено лечение без операция за пациенти с неоперабилни или сложноперабилни тумори, както и за пациенти, които търсят алтернатива на операцията.

При традиционната лъчетерапия радиацията се излъчва в широк обсег на тъканите в организма, което води както до облъчване на тумора, така и на голяма част от окръжаващата го здрава тъкан. Това създава голяма предпоставка за увреждане на нормалните тъкани, което увеличава риска от странични ефекти след излагането на радиационните лъчи.

В наши дни лечението на метастази стана възможно с новата система кибернож. С нейна помощ медицината вече е в състояние да премахва метастазите и в най-труднодостъпните места. Благодарение на своята изключителна прецизност, системата кибернож успява съвършено точно да определи размера и мястото на туморното образувание.

С помощта на революционната свръхмодерна система кибернож стана възможно лечението и отстраняването на метастази, разположени в органи като мозъка, гръбначния стълб, гръбначния мозък, белите дробове, черния дроб, бъбреците и лимфните възли, които преди това бяха невъзможни за третиране. Манипулацията се извършва без разрез и без анестезия, поради което самият процес е кратък и безкръвен.

Заболявания, които могат да бъдат лекувани с помощта на кибернож:

– първични и метастатични мозъчни тумори;

– злокачествени тумори на гръбначния стълб;

– тумори на гръбначния мозък;

– тумори на меките тъкани (бели дробове, бъбреци, черен дроб, панкреас);

– неврином на слуховия нерв;

менингиоми и тумори в основата на черепа;

– тумори на хипофизата;

– рецидивиращи и резидуални тумори;

– артериовенозни малформации;

– функционални нарушения – невралгия на тригеминуса.

Лечението посредством системата кибернож значително намалява риска от усложнения, които могат да възникнат при използване на традиционни техники. Наред с това, чувствително се съкращава времето, необходимо за възстановяване след лечението. Системата кибернож е особено подходяща за третиране на големи тумори, разположени в близост до чувствителни зони.