• Не-хирургично лечение на церебрални съдови заболявания

  Не-хирургично лечение на церебрални съдови заболявания

  За разлика от други радиохирургични системи при Киберножа, за да се постигне висока точност и прецизност не се налага главата на пациента да се фиксира към рамка посредством болтове. На нейно място се използва термопластична маска.

  Артерио-венозна малформация, или АВМ , са дефекти на органите на кръвообращение, които обикновено възникват по време на ембрионалното развитие или скоро след раждането. Въпреки, че АВМ може да се развият навсякъде по кръвоносната система, тези, разположени в главния и гръбначния мозък са особено опаснии могат да имат широко въздействие върху организма. Тези аномалии предизвикватразлични симптоми, които варират значително по тежест; от гърчове и главоболие до загуба на контрол върху движението, мускулна слабост, парализа, зрителни нарушения и др. Тези симптоми могат да се проявят на всяка възраст, но тъй-като тези нарушения са склонни да се образуват при бавно натрупване на неврологични увреждания с течение на време, то най-често се забелязват при пациенти между 20 и 40 годишна възраст.Най-големия риск при АВМ е рискът от кръвоизлив в мозъка.

  За лечение от АВМ съществуват три практики, както и техните комбинации. По хирургичен път  да се третира АВМ; чрез ангиография да се достигне до кръвоносния съд ; и най-съвременния високотехнологичен начин-чрез стереотактична радиохирургия с висока доза радиация по един много прецизен начин да се третира обструкцията.

  Роботизираната стереотактична радиохирургична система Кибернож е едно от върховите постижения в областта на медицината.

  За лечение с Кибернож са подходящи класическите АВМ, тези които се намират дълбоко в мозъка или които се намират в жизненоважни мозъчни центрове и оперативното им отстраняване е много рисковано.

  Разликата между Киберножа и другите радиохирургии е в прецизността на терапията, както и в отпадане на монтажа на рамка на главата. На нейно място се поставя само термопластична маска. Прецизността на Киберножа е 0,12 мм. Лечението може да бъде проведено за 2 до 5 дни, което позволява да се дозира и прецизира радиацията без да се увредят съседните здрави тъкани.

  На успеваемостта на терапията влияят възрастта на болния, големината на АВМ както и местоположението на АВМ. Като цяло процента на успеваемост в радиохирургията е 30-60%, а при Киберножа- 50-95%.

  Преимуществата на тази технология са: няма нужда от обща анестезия; няма кървене и инфекции; не се налага стационарно лечение; лечението е безболезнено; могат да се лекуват големи АВМ и такива, намиращи се в жизненоважни мозъчни центрове.

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream